International Activity

WORKING MEETING OF RECTOR WITH REPRESENTATIVES  OF RUSSIAN  UNIVERSITIES WITH A FOCUS ON  INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT

1
2
3

 

Continued 
4
5
6

 

INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COOPERATION  

    

AKTAS

                                                                                                                  16.11.2016

Değerli Üniversite AMP Mensupları ve Öğrencileri’ne

Globalleşen ve gelişen dünyanın etkileşimi farklı coğrafyalarda kültürleri ve bireyleri de birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Sahip olunan değerlerin korunması ve birlikteliklerin pekiştirilmesi adına ise üniversitelere ve yöneticilere çok ciddi görevler düşmektedir. Toplumsal gelişmelere katkılar sunan üniversiteler ve bünyesindeki öğrenciler ile etkileşim her geçen gün daha da artacaktır. Çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin ortak paydalarda buluşması adına sahip olduğumuz değerler dünyayı daha yaşanılası yerler haline getirecektir.

Teknolojik ve sosyal gelişmelerin yoğrulduğu genel devinim iletişim anlamında bizleri, tarihi derinlikle birlikte birbirimize yakınlaştıracaktır. Bu yakınlık gelecek adına daha güzel bir mimariyi oluşturarak gelecek kurgusu oluşturacaktır. Bu doğrultuda tüm samimiyetimle bu iletişimin kurulmasını ve yaşanılır bir dünya adına sevgilerimi sunarım.

                                                                                  Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

                                                                                                 Rektör

                                                                                Antalya AKEV Üniversitesi

Dear members and students of the Institute AMP

       Globaland developing world of cooperation in different geographical cultures and individuals have become closer to each other. Possession and preservation of values in advancing of unity and university friendship are very serious tasks. We offer to contribute to the social development in interaction of students in universities, which will be increasing with each passing day. The values that we have are the common denominator of research and scientific activity, it is something that will make the planet more attracted for peaceful coexistence.

        From the perspective of mutual cooperation we make ties of technological and social development.We will expand the relationship to each other from a historical depth. This closeness creates the best architecture for future. This is consistent with the creation of our   relationships, honesty and friendship. I offer you love on behalf of myself and for the sake of life of the world.

                                                                                                                              Rector

                                                                              Of Antalya University AKEV

Professor, doctor of sciences

Hayati AKTAŞ

16/11/2016


1236
IMG 3694
IMG 3696

 

Continued  
IMG 3699
IMG 3707
IMG 3712
IMG 3718
IMG 3719
IMG 3733
IMG 3734
IMG 3736